ذکری جهت سود فراوان در تجارت

آن هایی که به شغل زراعت یا تجارت مشغولند و دائم السفر هستند اگر به اسم مبارک اَلنّافِع

مداومت ورزند در خرید و فروش اجناس خود سود فراوان نصیبشان شود و در مال آن ها نقصان

و زیانی نرسد .

 

منبع : بحر الغرائب ص 139

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.