ذکر برای برکت پیدا کردن فروش کالاها و اجناس

امام صادق علیه السلام فرمود : روی کالای خود بنویس : بَرَکَةٌ لَنا

برکت است برای ما .  زیرا این کار رشد و برکت را برای آن کالا همراه

خواهد داشت .

منبع : مستدرک الوسائل ج 13 ص 273

بعضی از یاران امام صادق علیه السلام نزد آن حضرت از بین رفتن لباسهایشان

نزد قصّار ( لباس شویان ) شکایت کردند ! حضرت به آن ها فرمودند : روی آن بنویسید

برکة لنا  برکت است برای ما . و آنان چنین کردند و از آن پس لباس ها از بین نرفت

منبع : کافی ج 5 ص 307

سیره امام رضا علیه السلام چنین بود که روی کالاها می نوشت : برکت است برای

ما

منبع : فقیه ج 3 ص 201

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.