دعای مجرب برای گشودن شخصی که بسته شده

منظور کسی هست که قادر به جماع نیست هر که این آیه را بر سفال سفید نویسد به گلاب و زعفران و به آب باران بشوید و به کسی دهد که او را بسته باشند گشاده گردد   آیه 29 سوره شوری وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ …

آیات برای علاج عدم جماع

چون کسی را حالت عدم نزدیکی به زن دست داده باشد و ازآن درد در رنج باشد این آیات را در صفحه ای از سرب با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد در روز سه شنبه که قمر در عقرب باشد و نام آن زن و مادر او را در آن بنویسد …

ختم برای معالجه بسته شده

برای معالجه کسی که سحر شده و قادر بر جماع نیست سه عدد تخم مرغ پخته را پوست کنده به ترتیب بنویسید : بر اولی : حتی اذا رکبا فی الفلک خرقها بر دومی : اولم یر الذین کفروا ان السموات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء کل شی حی افلا یومنون …

ختم جهت گشایش بسته

اگر کسی را بسته باشند این دو آیه را به گلاب و زعفران با نبت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و آن را زیردستار خود نهد برابر پیشانی انشاء الله گشاده گردد و در بعضی از کتب آورده اند اگر بشوید و آب آن را بخورد مقصود حاصل شود   آیه …

دعا برای گشودن مرد و زن بسته شده

اگر مرد و زنی قادر به جماع نباشند بر برگ زیتون نوشته شود : سوره ذاریات آیه 47 : وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ و مرد آن را بخورد و بر برگی دیگر از جنس زیتون برای زن نوشته شود : سوره ذاریات آیه 48 : وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ و زن آن را بخورد …

دعا جهت گشایش مرد بسته

هر کس با ایمان سوره مبارکه یس را به مشک و زعفران با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و به کسی دهند که او را بسته باشند گشاده گردد             منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 136    

جهت گشایش مرد بسته

جهت گشایش مرد بسته : اگر کسی با ایمان این دو آیه را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد به نام و نیت کسی که او را بسته باشند و آن این آیه را همراه خود داشته باشد بستگیش گشاده گردد انشاء الله تعالی   آیات ۹۶ و ۹۷ سوره …