آیة الکرسی برای ادای حاجت

اگر کسی را مهمی پیش آید که در آن عاجز و معطل بماند و علاج آن را نداند وضو گرفته

و به نیت آن مهم آیة الکرسی را بخواند و بین دو عین یشفع عنده حاجت خود را طلب کند .

مهم او برآورده خواهد شد . این عمل به تجربه ثابت شده است

 

 

منبع : سر المستتر ص 40

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.