برای برآمدن حاجات و رفع مصیبت ها و دفع آن ها

برای برآمدن حاجات و رفع مصیبت ها و دفع آن ها :

برای برآمدن حاجات و رفع مصیبت ها و دفع آن ها به مدت چهل شب در مکانی خلوت بنشیند و ظرفی بزرگ از

آب در پیش رو قرار داه بعد از نماز عشاء با وضو صد مرتبه آیه شریفه

لا إِلهَ‏ إِلَّا أَنْتَ‏ سُبْحانَكَ‏ إِنِّي‏ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ  خوانده و بر دست ها بدمد . سپس دست ها را بر ظرف آب

گذاشته و با رطوبت آن بر صورت بکشد و عمل دیگر آن است که قبل از صد مرتبه سه صلوات فرستاده شود .

سپس این عمل سه مرتبه تکرار گردد  و در پایان ۵۰ مرتبه آیه شریفه خوانده شود تا مجموعا ۳۵۰ آیه و ۹

صلوات شود . دقت شود که صلوات ها قبل از صد مرتبه است و بعد از آن نیست . این عمل تجربه شده

و بسیار مجرب است

 

 

منبع : خزینة الفوائد ص ۲۰۸

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.