برای برآورده شدن حاجت

برای برآورده شدن حاجت :

اگر کسی حاجتی داشته باشد هفت روز روزه بگیرد و هر روز دو رکعت نماز بخواند در رکعت اول بعد از حمد سه

مرتبه سوره طارق و در کعت دوم بعد از حمد ده مرتبه قل هو الله احد بخواند . بعد از سلام به سجده رفته هفت

مرتبه بگوید : سُبُّوحٌ‏ قُدُّوسٌ‏ رَبُ‏ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحُ و سر از سجده برداشته و 91 مرتبه آیة الکرسی بخواند محال

است که حاجتش چنانچه مشروع باشد برآورده نشود .

 

منبع : ختوم و اذکار ص 124

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.