برای حاجت روایی

برای حاجت روایی :

 

اگر کسی حاجتی داشته باشد هفت روز روزه بگیرد و در هر روز ۹۱ مرتبه آیة الکرسی را بخواند سپس دو رکعت

نماز بخوانده در رکعت اول بعد از حمد سوره طارق را سه مرتبه و درکعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سوره توحید را

بخواند و در سجده هفت مرتبه بگوید : سُبُّوحٌ‏ قُدُّوسٌ‏ رَبُ‏ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحِ‏ و سر از سجده بردارد و ۹۱ مرتبه

آیة الکرسی بخواند . محال است که حاجتش برآورده نشود مگر آن که حاجتش شرعی نباشد

 

منبع : سر المستتر ص ۱۷۹

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.