برای حاصل شدن مطلوب

برای حاصل شدن مطلوب :

اگر 12000 مرتبه بگوید ذکر یا عزیزُ یا لطیفُ را بعد از نماز صبح یا مغرب چنانچه سر را برهنه کرده و پارچه ای

سیاه نیز بر گردن بیندازد مطلب او حاصل گردد و چنانچه هر دو را از شب تا صبح یا از صبح تا شب در یک مجلس

25000 مرتبه بگوید بی شک مطلب او حاصل خواهد شد .

 

 

منبع : کنز الحسینی ص 28

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.