برای رسیدن به حاجات شرعی

برای رسیدن به حاجات شرعی :

برای رسیدن به حاجات شرعی این کلمات را بگوید : يا اللَّهُ‏ يا رَحْمنُ‏ يا رَحِيمُ‏ يَا حَيُ‏ يَا قَيُّومُ‏  سپس انگشتان

دست راست خویش را جمع کند بعد این کلمات را بگوید : يَا سَمِيعُ‏ يَا بَصِيرُ ُ يَا عَلِيمُ‏ يَا وَدُودُ ُ يَا مُسْتَعَانُ‏

بعد انگشتان دست چپ خویش را نیز جمع کند . سپس بگوید  کهیعص ( کاف ها یا عین صاد )  هر کدام از این

حروف را که می گوید یکی از انگشتان دست راست خویش را باز کند . بعد از آن که دستش باز شد با گفتن

هر یک از حروف حمعسق ( حا میم عین سین قاف )  یکی از انگشتان دست چپش را نیز باز نماید و از خداوند

حاجت خویش را طلب کند . انشاء الله به هدف خویش خواهد رسید

 

 

 

منبع : مخلاة ص ۳۰۸ شماره ۲۲

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.