برای رسیدن به حاجات مشروعه

برای رسیدن به حاجات مشروعه :

برای رسیدن به حاجات مشروعه به طوریکه احدی با آن مخالفت نکند این کلمات را نوشته و بر بازوی خویش

ببندد مچرب است :

 

لاع لاع بدع حبه له همه 

 

منبع : منتخب قوامیس الدرر ص 54

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.