برای رسیدن به حاجات

برای رسیدن به حاجات :

 

بعضی از برزگان گفته اند هر کس حاجتی از خداوند متعال دارد دو رکعت نماز حاجت خوانده در رکعت اول و دوم

بعد از حمد سوره توحید را سه مرتبه بخواند سپس رو به قبله و با خضوع کامل و حضور قلب هفت مرتبه سوره

حمدرا تکرار کند و از خداوند متعال حاجت خویش را طلب نماید چنانچه صبح بخواند شب به حاجت خویش خواهد

رسید ! و اگر شب بخواند سریعا به آن خواهد رسید و این نیست مگر به فضل سوره فاتحه الکتاب .

 

منبع : مخازن ج ۱ ص ۹۹

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.