برای رسیدن به حاجات

برای رسیدن به حاجات :

 

برای رسیدن به حاجات در وقت نماز عشاء غسل کرده و رو به قبله ایستاده و قرآن را بر سرگذاره و هفت مرتبه

سوره یس را بخواند و حاجت خود را از خداوند متعال طلب کند سپس ثواب سوره ها را به روح پیامبر صل الله علیه

 و آله هدیه نماید . بی شک حاجتش در عرض هفت روز برآورده خواهدشد . هر کس شک کند از اهل ایمان نیست

( البته نویسنده کتاب می گوید . الله اعلم )

 

منبع : کنز الحسینی ص ۴۷

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.