برای رسیدن به مرادات

 برای رسیدن به مرادات :

 

اگر کسی بر این مناجات که از پیامبر اکرم صل الله علیه و آله رسیده است مواظب نماید ( تکرار نماید ) به مراد

خویش خواهد رسید و مجرب است

إِلَهِي بِحُرْمَةِ طه وَ مَنْ‏ تَلاها وَ بِحُرْمَةِ یس وَ مَنْ‏ قَرَأَها وَ بِحُرْمَةِ مَکَّةَ وَ مَنْ‏ بَناها وَ بِحُرْمَةِ وَالعَصرِ وَ مَنْ‏ صَلّاها بَلِّغْ

نَفسی اِلی مُناها

 

منبع : خزینة الفوائد ص ۲۱۱

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.