برای رسیدن به مقاصد و مطالب مهم

برای رسیدن به مقاصد و مطالب مهم :

این عمل برای رسیدن به مقاصد و مطالب مهم یقینی است !! و تا سه روز به اجابت خواهد رسید . به مدت سه

روز در وقت طلوع آفتاب به سجده رفته و سه مرتبه سوره والشمس را بخوان . در آیه شریفه فالهما ( آیه 8 )

حاجت خویش را در ذهن تصور کند شروع ختم چهارشنبه و پایان آن روز جمعه باشد

 

منبع : منتخب الختوم ص 43

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.