برای رسیدن به مهمات

برای رسیدن به مهمات :

 

برای رسیدن به مهمات و برآمدن حاجات و دفع دشمنان ۹۷۵ مرتبه کهیعص ( کاف ها یا عین صاد ) بخواند و اگر

بتواند حمعسق ( حا میم عین سین قاف ) را اضافه کرده و در یک مجلس ۱۰۵۰ مرتبه بخواند . البته به مرادش

می رسد انشاء الله تعالی

 

منبع : منتخب الختوم ص ۵۷

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.