برای موفق شدن در هر کاری

برای موفق شدن در هر کاری :

 

هر کس ۱۰۵ مرتبه در صبح و ۱۰۱ مرتبه در شب بگوید اَلرَّحْمن و همیشه این عمل را ورد خود سازد والله در

هر کاری که قصد داشته باشد از ثروت و جاه و غیره خواهد رسید و مجرب است

 

منبع : کنز الحسینی ص ۳۱و ۳۲

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.