برای گرفتن حاجت

برای گرفتن حاجت :

هر کس حاجتی داشته باشد شب پنج شنبه و یا جمعه با سر برهنه دو رکعت نماز بخواند بعد از نماز دستها را

بلند کرده ۵۹۵ مرتبه بگوید : یَا حُجَّةَ الْقائِم سپس به سجده رفته و ۷۰ مرتبه در سجده بگوید :

يَا صَاحِبَ‏ الزَّمَانِ‏ أَغِثْنِي  و حاجتش را بطلبد . این نماز در حاجت های مهم تجربه شده و اگر هفته اول بر نیامد

در هفته بعد دوباره بخواند و اگر بر نیامد در هفته سوم انجام دهد که به طور حتم برآورده گردد .

 

 

 

منبع : تحفة الرضویة ص ۱۳۵

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.