به جهت قضاء حاجت

به جهت قضاء حاجت :

 

به جهت قضاء حاجت روز پنج شنبه دو عدد نماز دو رکعتی بخواند .

در رکعت اول بعد از حمد ۱۱ مرتبه سوره توحید و در کعت دوم بعد از حمد ۱۲ مرتبه سوره توحید را بخواند و نماز

را تمام کند .

در نماز دوم در رکعت اول بعد از حمد ۱۳ مرتبه سوره توحید و در رکعت دوم بعد از حمد ۱۴ مرتبه سوره توحید را

بخواند . بعد از سلام ۵۱ مرتبه سوره توحید را خوانده سپس ۵۱ صلوات بفرستد بعد به سجده رفته و در سجده

۱۰۰ مرتبه بگوید  يَا اللَّهُ‏  و حاجت خویش را طلب کند که از مجربات است

 

منبع : منتخب الختوم ص ۱۱۲

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.