جهت جمیع مطالب

جهت جمیع مطالب :

 تکرار ذکر لا اله الا الله

جهت جمیع مطالب آزموده اند :

شنبه ۱۰۰۰۰ مرتبه

یک شنبه  ۱۱۰۰۰ مرتبه

دوشنبه  ۱۲۰۰۰ مرتبه

سه شنبه  ۱۳۰۰۰ مرتبه

چهارشنبه  ۱۴۰۰۰ مرتبه

پنج شنبه ۱۵۰۰۰ مرتبه

جمعه ۱۶۰۰۰ مرتبه

که جمعا ۹۱۰۰۰ مرتبه می شود انشاء الله مطلب روا شود

 

منبع : ختوم و اذکار ج ۱ ص ۲۸ و صحیفة المهدیة ص ۸۳

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.