جهت حل مشکلات

جهت حل مشکلات :

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است : هر کس با ایمان را کاری دشوار پیش آید سوره مبارکه هود

را سیزده بار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند مهم او کفایت شود و مشکل او حل شود

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 89

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.