جهت حل همه نوع مشکل

جهت حل همه نوع مشکل :

ار حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است : هر کس با ایمان سوره مبارکه مومن را به جهت برآمدن

مهمات بزرگ و به وقت درماندگی در کارها یک بار بخواند خداوند متعال به برکت سوره مبارکه مومن درماندگی

و مشکل او را حل فرماید .

 

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص ۱۴۳

 

 

 

 

 

2 comments on “جهت حل همه نوع مشکل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.