جهت رسیدن به حاجات مهم

جهت رسیدن به حاجات مهم :

کسی که پریشان حال باشد یا از وطن و کسانش دور افتد یا غایبی داشته باشد یا دختری را بخت بسته باشد

و وسائل عروسی نداشته باشد یا بیماری که لاعلاج و یا مقصودی که وصول به آن دشوار باشد غسل یا وضو

گرفته و دو رکعت نماز با توجه تام بخواند بعد از فراغ نماز بالای سجاده خود با قلب خاشع به درگاه حق متوجه

شده صد مرتبه  یا لطیف به هر نیتی که می خواهد بگوید البته حوائج او روا می گردد به نوعی که هرگز به

خاطرش نمی رسیده .

 

 

 

منبع : بحر الغرائب ص ۶۲

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.