ختمی از بسم الله برای گرفتن حاجت

چهل روز و هر روز صد مرتبه به این طریق بخواند :بعد از نماز صبح 24 مرتبه و بعد از نماز

ظهر 23 مرتبه و بعد از نماز عصر 22 مرتبه و بعد از نماز مغرب 21 مرتبه و بعد از نماز

عشاء 10 مرتبه باید در وقت معین بدون تکلم با غیر خدا بخواند و قبل از شروع صد مرتبه

صلوات و هم چنین بعد از اتمام چهل روز صد مرتبه صلوات بفرستد و حاجت خود را بخواهد

 

 

منبع : گلهای ارغوان ج 1 ص 82

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.