ختمی از سوره حمد

ختمی از سوره حمد :

قبل از شروع سه مرتبه صلوات بفرستد و دو رکعت نماز بخواند به قصد طلب حاجت بعد از نماز نیز سه مرتبه

صلوات بفرستد و از روز یکشنبه شروع کند بدین ترتیب که :

روز یکشنبه : هفتاد مرتبه بخواند

روز دوشنبه : شصت مرتبه

روز سه شنبه : پنجاه مرتبه

روز چهارشنبه : چهل مرتبه

روز پنج شنبه : سی مرتبه

روز جمعه : بیست مرتبه

روز شنبه : ده مرتبه

 

انشاء الله حاجات او روا گردد

 

 

منبع : گلهای ارغوان ج ۳ ص ۱۸

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.