ختمی مجرب از حضرت علی ( ع ) برای رفع حاجات

از حضرت علی علیه السلام منقول است که هر که عقد کند انشگتان دست راست خود و بگوید :

یا الله یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم

و عقد انگشتان دست چپ کند و بگوید :

یا سمیع یا بصیر یا علیم یا ودود یا مستعان

وبعد ازآن انگشتان دست راست خود را بگشاید و بگوید کهیعص

و بعد از آن انگشتان دست چپ را بگشاید و بگوید حمعسق

و متوجه آن حاجت شود ان شاء الله روا میشود مجرب است

 

 

 

منبع : کونوز الاسرار ج 2 ص 154 و 155

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.