ختم آیة الکرسی برای گرفتن حاجت

ختم آیة الکرسی برای گرفتن حاجت :

اگر جاجت مهمی داشته باشید و بخواهید به سرعت به اجابت برسد به صحرا رفته به گونه ای که کسی تو را

نبیند سپس بر روی خاک دایره در اطراف خود رسم کن و خود را در مرکز آن قرار بده رو به قبله نشسته با تواضع

آیة الکرسی را تا  هو العلی العظیم هفتاد مرتبه تکرار کن در همان روز به هدف خویش خواهی رسید و گفته

شده که هیچ شکی در اجابت آن نیست

منبع : منتخب الختوم ص 17

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.