ختم اسم مبارک یا علی جهت حاجت

مدت ده شب در وقت معین دو رکعت نماز بخواند و بعد از فراغ از نماز با حضور قلب اول 110 مرتبه صلوات

بفرستد بعد 1570 مرتبه یا علی بگوید هر حاجتی که از خدا طلب کند روا گردد . بعد از اتمام ختم سه

مرتبه صلوات بفرستد

 

منبع : گلهای ارغوان ج 1 ص 33

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.