ختم برای برآورده شدن همه آرزوها

از بعضی بزرگان منقول است : هر کس با ایمان سوره مبارکه حشر را 40 روز متوالی هر روز

41 بار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند مستجاب الدعوة گردد و همه آرزوهایش

بر وفق دلخواهش برآورده شود

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 169

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.