ختم برای روا شدن حاجت

اگر سه بار آیة الکرسی را بر آب بخواند و روی خود را با آن بشوید و دو رکعت نماز خوانده

و در هر رکعت بعد از حمد آیة الکرسی را یک مرتبه بخواند مراد او روا گردد و چنانچه

پیش بزرگی برود محترم شود

 

 

منبع : گوهر شب چراغ ج 1 ص 161

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.