ختم برای گرفتن حاجت

ختم برای گرفتن حاجت :

برای رسیدن به مقاصد دنیوی و اخروی هفت مرتبه سوره فاتحه الکتاب ر بخواند سپس صد مرتبه صلوات بفرستد

و بعد از آن سوره الم نشرح را ۷۰ مرتبه بخواند . بعد از آن صد مرتبه دیگر نیز صلوات بفرستد سه روز نگذشته به

مقصود خویش خواهد رسید . این دعا از مجربات است و بسیاری از مومنین توسط آن به هدف خویش نائل گشته

اند

 

منبع : تحفة الرضویة ص ۱۹۸

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.