ختم بسیار مجرب برای برآورده شدن کلیه حاجات

آیت الله کوهستانی به یکی از ارادتمندان که از ایشان موعظه و دستوری درخواست کرده

بود ، فرمودند : دستور العملی به شما می دهم که اگر به آن عمل کنید هر حاجتی که

داشته باشید خداوند آن را برآورده می کند و آن این است که هر روز 12 بار سوره ی مبارکه ی

قدر را بخوانید و تا 40 روز مداومت کنید که بعد از 40 روز حاجت شما برآورده می شود

 

 

منبع : بر قله ی پارسایی ص 280

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.