ختم بسیار مجرب برای حاجات

هر روز بعد از نماز صبح و عشاء 129 مرتبه بگوید : یا معطی و در شب بعد از

گفتن این ذکر 66 مرتبه بگوید : یا الله

سپس به سجده رفته و با سه نفس بگوید   یالله یا معطی

بسیار مجرب است

 

 

 

منبع : دو هزار دستور العمل مجرب ص 59

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.