ختم بسیار مجرب برای رفع حاجات

از ابو سعید ابوالخیر منقول است :

هر که حاجت مهمی داشته باشد با لباس پاک حمام رفته غسلی به نیت اویس قرنی کند

وقتی از حمام خارج شد بعد از نماز صبح 11 مرتبه بگوید یا مشهور یا خفی الالطاف

تا یازده روز بلکه تا چهل روز مداومت کند و رباعی زیر را نیز بخواند اگر حاجتش روا نشود

لعن کند مرا

 

مشهور و خفی چون گنج اقیانوسم                       پیدا و نهان چو شعله از فانوسم

القصه در این چمن چو بید مجنون                       می کوشم و در ترقی معکوسم

 

 

 

منبع : گلهای ارغوان ج 3 ص 90

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.