ختم جهت استجابت دعا

ختم جهت استجابت دعا :

در جواهر مکنونه است که از برای استجابت دعا و قضاء حاجت و اَنجاح تمنی روز جمعه دو رکعت نماز و در هر

رکعت بعد از حمد آیة الکرسی یک دفعه و سوره توحید دوازده مرتبه و بعد از اتمام سوره توحید در رکعت اول و

دوم هشتاد مرتبه بگوید اَحَدی صَمَدی و بعد از فراغ برخیزد و به دو قدم بایستد و نود و نه بار بگوید  یا الله

حاجتش روا گردد

منبع : گلهای اراغوان ج 1 ص 28

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.