ختم جهت قضاء حوائج

ختم جهت قضاء حوائج :

ارمغانی بسیار موثر به جهت حوائج مشروعه خصوصا مریضی و قرضداری چهارده هزار صلوات به محمد و آل محمد

بفرستد به نام هر یک از حضرات چهارده معصوم از رسول اکرم شروع کند و برای هر کدام هزار مرتبه صلوات

بفرستد تا حضرت موسی بن جعفر باب الحوائج بخواند و هفت هزار مرتبه را گرو نگه دارد بعد از قضای حاجت تا

امام عصر بخواند

منبع : گلهای ارغوان ج 1 ص 192

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.