ختم جهت قضای حاجت

هر کس با ایمان سوره مبارکه تکویر را در موقع آمدن باران صد بار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن

بخواند و از خداوند متعال حاجت خود را بخواهد حاجتش روا گردد .

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 196

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.