ختم سوره انا فتحنا ( فتح )

ختم سوره انا فتحنا ( فتح ) :

بسیاری به سبب این ختم به حاجات خویش نائل شده اند و آن این که روز شنبه تا روز پنج شنبه هر روز 5 مرتبه

سوره انا فتحنا ( فتح ) را خوانده و بعد از آن سوره اذا جاء نصر الله ( نصر ) را نیز یک مرتبه بخواند و اما روز جمعه

سوره انا فتحنا را یازده مرتبه بخواند و بعد از آن اذا جاء نصر الله را نیز یک مرتبه بخواند و بعد این دعا را یازده مرتبه

بخواند :

یا مُفَتّحُ فَتِّحْ یا مُفَّرِجُ فَرِّجْ یٰا مُسَبِّبُ سَبِّبْ یٰا مُیَسِّرُ یَسِّرْ یٰا مُسَهِّلُ سَهِّلْ یٰا مُتَمِّمُ تَمِّمْ  بِرَحْمَتِکَ یٰا اَرْحَمَ الرّٰاحِمین

 

منبع : منتخب الختوم ص 30 و 31

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.