ختم سوره انعام

ختم سوره انعام :

در بعضی از کتب ادعیه و ختوم مجربه یکی از بزرگان آمده هر کسی را حاجت مهمی داشه باشد ختم سوره

مبارکه انعام را به جای آورد که برای رسیدن به حاجات شرعی و برطرف شدن سختی ها از جمله مجربات است

و کیفیت آن چنین است که سوره انعام را تا کلمه  رسل الله ( انعام 124 )  خوانده وقف کند و دو رکعت نماز به

جای آورد در هر رکعت بعد از حمد هفت مرتبه آیة الکرسی و سپس سوره توحید را 50 مرتبه بخواند پس از سلام

نماز سر به سجده گذاشته و هفت مرتبه بگوید :

 لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ سپس سر از سجده برداشته و بقیه آیه را تا آخر سوره تمام کند

چنانچه این ختم از روز شنبه باشد در ابتدای روز بخواند و چنانچه یکشنبه باشد وقت طلوع آفتاب و چنانچه

دوشنبه باشد میان ظهر و عصر و چنانچه سه شنبه وقت چاشت و چنانچه چهارشنبه وقت نماز عصر و

پنج شنبه باشد قبل از ظهر و چنانچه جمعه باشد بعد از عصر شورع کرده و تا غروب تمام کند .

خواچه سنجوری می گوید با این ختم از خدا مال دنیا طلب کردم آن چنان به من عطا فرمود که هزار غلام

خریدم و آزاد کردم .

 

منبع : مخازن ج 1 ص 404 و 405

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.