ختم سوره توحید در ماه رجب برای رسیدن به حاجات

مرحوم سید عبد الکریم کشمیری می گوید : در تمام ماه رجب 10000 مرتبه سوره توحید

را بخواند . برای رسیدن به همه چیز خوب است . روزی 333 مرتبه خواهد شد .

 

 

منبع : روح و ریحان ص 78

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.