ختم سوره حشر

ختم سوره حشر :

از امام صادق علیه السلام نقل شده است برای قضاء حوائج و تسهیل امور مهمه چهل روز و هر روز یک مرتبه

سوره حشر را بخواند و چنانچه در طی چهل روز قطع شود دوباره شروع کند . اکثر علما بر مجرب بودن آن اعتراف

کرده اند .

 

 

 

منبع : منتخب الختوم ص ۳۱و ۳۲

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.