ختم سوره حمد برای حاجت

ختم سوره حمد برای حاجت :

بسیار مجرب است و برای هر امر مشکلی وارد شده است و آن این که روزی صد بار خوانده شود به این کیفیت

که بعد از نماز صبح ۲۱ مرتبه و بعد از نماز ظهر ۲۲ مرتبه و بعد از نماز عصر ۲۳ مرتبه و بعد از نماز مغرب ۲۴ مرتبه

و بعد از نماز عشاء ۱۰ مرتبه . شروع ختم روز پنچ شنبه است و تا یک هفته ادامه دارد و چنانچه به هدفش

نرسید در هفته دوم شروع کند و در دو ایه  الرحمن الرحیم  و ایاک نعبد و ایاک نستعین حاجت خود را بخواهد

 

منبع : رک بحارالانوار ج ۹۲ ص ۳۸۱

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.