ختم سوره حمد برای گرفتن حاجت

از کتاب شفاء الصدور نقل شده از چیزهایی که مجرب است این است که هر کس بین نافله صبح

و نماز صبح 41 مرتبه سوره حمد را بخواند و بر این عمل 40 روز بدون فاصله مداومت کند خداوند

متعال حاجت او برآورده خواهد کرد هر حاجتی که باشد حتی اگر عقیم نیز باشد خداوند متعال

فرزندی به او عطا خواهد کرد

 

 

منبع : تحفة الرضویة ص 197 – مخازن ج 1 ص 99 – گوهر شب چراغ ج 1 ص 223

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.