ختم سوره حمد جهت استجابت دعا

هفت روز روزه بگیرد و در این هفته حیوانی نخورد و هر روز حمد را 111 بار بخواند و 111

بار نیز صلوات فرستد دعایش مستجاب گردد انشاء الله

این عمل را از مجربات شمرده اند

 

منبع : ختوم و اذکار ج 1 ص 119

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.