ختم سوره حمد جهت برآورده شدن حاجت

روز شنبه یا چهارشنبه شروع کند تا چهل روز بعد از نماز صبح 21 بار و بعد از نماز ظهر 22 بار

و بعد از عصر 23 بار و بعد از مغرب 24 بار و بعد از عشاء 10 بار بخواند ( بعد صلوات فرستد

و حاجت بخواهد )

 

منبع :ختوم و اذکار ج 1 ص 119

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.