ختم سوره روم جهت برآمدن حاجت

بعضی از علمای علم حروف فرموده اند : هر کس با ایمان را حاجتی باشد عدد

حروف اسم روم را به حساب جمل حساب کند و به تعداد آن با نیت خالص و توجه

به خدا و معنی آن سوره مبارکه روم را بخواند تا مقصود حاصل شود

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 126

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.