ختم سوره شمس برای هر مطلب بزرگ

برای هر مطلب بزرگ اگر به مدت سه روز در وقت طلوع آفتاب به سجده رفته

و سه مرتبه این سوره را بخواند و در  فالهمها   حاجت خود را به خاطر بگذراند

البته آن حاجت در همان سه روز برآورده خواهد شد . و باید از روز چهارشنبه

شروع و روز جمعه ختم نماید . اگر حاجت او دفع دشمن باشد در وقت غروب

این عمل را به همین ترتیب به جا آورد که مجرب است

 

منبع : صحیفه مهدیه ص 66

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.