ختم سوره فتح برای گرفتن حاجات

مجموعا سوره فتح 41 خوانده شود . برای هر مرادی که باشد البته حاصل خواهد شد

و آن ختم این است :

شنبه یک مرتبه

یک شنبه سه مرتبه

دوشنبه پنج مرتبه

سه شنبه هفت مرتبه

چهارشنبه هفت مرتبه

پنج شنبه هفت مرتبه

جمعه یازده مرتبه

بخواند

 

 

منبع : حاشیه خلاصة الاذکار  نسخه خطی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.