ختم سوره مبارکه الم نشرح به جهت قضای حوائج

ختم سوره مبارکه الم نشرح به جهت قضای حوائج که اثر عظیم دارد به این ترتیب است : در روز چهارشنبه اول

ماه شروع کند تا هفده روز و روزی 17 مرتبه بخواند و بعد از هفده مرتبه یک مرتبه دعای یا من تحل به و

دعای یا منتهی مطلب الحاجات را از صحیفه سجادیه ( دعاهای هفتم و سیزدهم صحیفه سجادیه مراد است )

بخواند

 

منبع : گوهر شب چراغ ج 2 ص 64

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.