ختم سوره والشمس در وقت آمدن باران

ختم سوره والشمس در وقت آمدن باران :

اگر سوره والشمس را در وقت آمدن باران صد بار بخواند و از خداوند حاجت خویش را بطلبد البته حاجت او

برآورده خواهد شد .

 

منبع : منتخب الختوم ص 47

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.