ختم سوره والضحی

ختم سوره والضحی :

هر کس چهل مرتبه سروه والضحی را بدون آن که بین آن ها فاصله بیاندازد رو به قبله و با طهارت بدن و لباس و

در شب های مبارک مانند جمعه یا اعیاد بخواند با هر نیتی که باشد حاجتش حتما برآورده خواهد شد .

 

 

 

 

منبع : منتخب الختوم ص ۴۲

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.